Tanışma - ders hakkında bilgi verme (işleyiş, değerlendirme vb.)

İnternetin gelişimi-kullanımı, altyapısı, temel kavramlar, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorları, e-posta ve diğerleri

Teknolojinin sosyal yapı üzerine etkileri ve güvenlik

E-posta kullanımı (Genel, Etiketler, Hesaplar ve İçe Aktarma, Yönlendirme POP/IMAP vb.) (Gmail, Yahoo, Yandex vb.)

Resim ve çizim programları, bu tür programları kullanma (Powerpoint, Ms Paint, TuxPaint)

Resim ve Çizim Örnek Çalışmaları

Çevrimiçi ulusal bilgi kaynakları (EBA, YÖK Tez Merkezi, Cahit Arf Bilgi Merkezi, DergiPark vb.)

Fatih projesi ve etkileşimli tahta kullanımı

Glogster ile sanal poster/afiş hazırlama/Blogger ile blog sayfası hazırlama

Tanışma - ders hakkında bilgi verme (işleyiş, değerlendirme vb.)

İnternetin gelişimi-kullanımı, altyapısı, temel kavramlar, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorları, e-posta ve diğerleri

Teknolojinin sosyal yapı üzerine etkileri ve güvenlik

E-posta kullanımı (Genel, Etiketler, Hesaplar ve İçe Aktarma, Yönlendirme POP/IMAP vb.) (Gmail, Yahoo, Yandex vb.)

Resim ve çizim programları, bu tür programları kullanma (Powerpoint, Ms Paint, TuxPaint)

Resim ve Çizim Örnek Çalışmaları

Çevrimiçi ulusal bilgi kaynakları (EBA, YÖK Tez Merkezi, Cahit Arf Bilgi Merkezi, DergiPark vb.)

Fatih projesi ve etkileşimli tahta kullanımı

Glogster ile sanal poster/afiş hazırlama/Blogger ile blog sayfası hazırlama

İnternetin gelişimi-kullanımı, altyapısı, temel kavramlar, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorları, e-posta ve diğerleri, Teknolojinin sosyal yapı üzerine etkileri ve güvenlik, E-posta kullanımı (Genel, Etiketler, Hesaplar ve İçe Aktarma, Yönlendirme POP/IMAP vb.) (Gmail, Yahoo, Yandex vb.), Resim ve çizim programları, bu tür programları kullanma (Powerpoint, Ms Paint, TuxPaint), Çevrimiçi ulusal bilgi kaynakları (EBA, YÖK Tez Merkezi, Cahit Arf Bilgi Merkezi, DergiPark vb.), Fatih projesi ve etkileşimli tahta kullanımı, Glogster ile sanal poster/afiş hazırlama/Blogger ile blog sayfası hazırlama.

İnternetin gelişimi-kullanımı, altyapısı, temel kavramlar, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorları, e-posta ve diğerleri, Teknolojinin sosyal yapı üzerine etkileri ve güvenlik, E-posta kullanımı (Genel, Etiketler, Hesaplar ve İçe Aktarma, Yönlendirme POP/IMAP vb.) (Gmail, Yahoo, Yandex vb.), Resim ve çizim programları, bu tür programları kullanma (Powerpoint, Ms Paint, TuxPaint), Çevrimiçi ulusal bilgi kaynakları (EBA, YÖK Tez Merkezi, Cahit Arf Bilgi Merkezi, DergiPark vb.), Fatih projesi ve etkileşimli tahta kullanımı, Glogster ile sanal poster/afiş hazırlama/Blogger ile blog sayfası hazırlama, Glogster  - Öğrenci uygulamaları/Blogger - Öğrenci uygulamaları, Öğrenci Sunuları - Etkileşimli tahta kullanımı

Eğitimde Güncel Sorunlar