Bu dersin genel amacı; dalgalar ve salınımların temel ilkelerini öğrenmek, lineer sistemleri serbestlik derecelerine bağlı olarak incelemek ve dalgalar-titresimler gibi fiziğin onemli kavramlarını öğrenciye vermektir.

Bu dersin sonunda öğrenci; 

  1. Temel fizik konularını öğrenebilecektir.

  2. Dalgalar ve salınımlar dersinin temel ilkelerini kavramış olacak ve dalgaların temel özellikleri bilinmiş olacak.

  3. Bölümde verilen temel dersleri teorik kısmının teknolojideki uygulamada daha rahat kavrama kabiliyetini sağlaması.

  4. Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre açıklayabilecektir.