Kendi kendine çalışarak İngilizce seviyesini geliştirmek isteyen öğrenciler için okuma, dinleme, konuşma ve yazma odaklı bir online sınıftır.

Mikro iktisadi aktörlerin (insan ve firma) davranışlarını ve bu davranışların üretim, maliyetler, fiyatlar, arz ve talep koşulları üzerindeki etkilerini analiz etmektir.

Orta düzey makroekonomi dersi olarak bu ders öğrencilere, makroekonomik sorunları analiz etmelerini sağlayacak teorik bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.