Formasyon güz dönemi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi ödevleri bu sistem üzerinden toplanacaktır.