Bu ders öğrencilere; öğretme-öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeye ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu ders öğrencilere; ofis yazılımlarını günlük hayatlarında ve öğrenme süreçlerinde etkin biçimde yararlanmaya dönük beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır.