Ülkemizde modern sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ve hizmet sektörlerinin insangücü ihtiyaçları son yıllarda yeni teknolojik uygulamalardan esinlenerek kapsam değiştirmiştir. Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nun amacı, yeni teknolojik gelişmelere paralel olarak çağdaş yaklaşımlarla yetiştirilmiş meslek elemanı bulmakta güçlük çekilen yeni ve önemli çalışma alanlarına, 21. yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde ve donanımda meslek insanları yetiştirmektir.