Kütahya Sağlık Yüksekokulu;  10.10.1996 tarihinde  "96-8655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuş ve   Y.Ö.K. ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde şehir merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi binasının Yüksekokulumuza tahsis edilmesiyle  1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde ilk öğrenci kaydını yaparak eğitime başlamıştır. 

 İş Uğraşı tedavisi (ERGOTERAPİ)
Hastanın fiziksel, mental, psikolojik ve sosyal yeteneklerini.ve bağımsızlık seviyesini korumak,
Hastanın eski yaşantısına ve is hayatına dönmesine yardımcı olmak,
İlgisini çeken konularda yeni uğraşılar kazanmasını sağlamak,
Sosyal ilişkilerinin düzenlenmesine yardımcı olmak ve hastanın bu  ilişkilere istekli olmasını sağlamak,
amacıyla yapılan değerlendirme ve tedaviler bütünüdür.

Dersin Amacı: Anatomik yapıların palpasyonu, klasik masaj teknikleri, konnetif doku masajı, friksiyon masajı ve bazı özel manuel masaj ve yumuşak doku mobilizasyonlarının öğretilmesini kapsar.

Değerlendirme Süreci:

Ara sınav içeriği:

%20 Açık uçlu klasik, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli yazılı sınav (anatomi ağırlıklı)

Uygulama Sınav içeriği:

% 40 Pratik sınav (öğrenciye verilen  anatomik yapıların palpasyonu ve masaj tekniklerinin uygulanmasını içerir)

 Final sınavı içeriği:

%40 Açık uçlu klasik, boşluk doldurma ve çoktan seçmeli yazılı sınav

 

Faydalı kaynaklar ve linkler:

  1. Palpation Techniques : Bernhard Reichert
  2. Fonksiyon Anatomi : Manuel Terapistler için Kas İskelet Anatomisi, Kinezyoloji ve Palpasyon ( Nobel tıp kitapevleri) Christy Cael

3. Masaj Teknikleri : Prof.  Dr. İnci Yüksel (Hipokrat Kitabevi)

   

 

Dersin Amacı: Egzersiz programının planlanması için uygun ve gerekli egzersizlerin öğrenilmesi, postural problemlere uygun tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi

 Değerlendirme Süreci:

 Ara sınav içeriği :

%30 Açık uçlu klasik ve çoktan seçmeli yazılı sınav

 Final Sınav içeriği:

% 30 Açık uçlu klasik ve çoktan seçmeli yazılı sınav

% 40 Pratik sınav ( öğrenciye verilen iki adet kısa  senaryo vakadan uygun tedavi hareketleri yöntemlerini uygulaması beklenir.)

 

Faydalı kaynaklar ve linkler:

 Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler

 ( Hacettepe  Üniversitesi )

Saadet Otman

Therapeutic Exercise , Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby

 

Dersin Amacı: Nöromuskuloskeletal sistem rahatsızlıklarında, manuel tedavi tekniklerinden oluşan değerlendirme ve tedavi uygulamalarının öğretilmesi

Değerlendirme Süreci:

 Ara sınav içeriği:

%30 Açık uçlu klasik ve çoktan seçmeli yazılı sınav 

 Final Sınav içeriği:

% 30 Açık uçlu klasik ve çoktan seçmeli yazılı sınav 

% 40 Pratik sınav ( öğrenciye verilen  kısa  senaryo vakadan, 5 dk içerisinde uygun manuel değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulaması beklenir.)

 Faydalı kaynaklar ve linkler:

*Dpü Manuel Tedavi Teknikleri Ders Notları

 *Manuel Tıp  (Güneş Tıp Kitapevleri )

Prof Dr. Todor Todoroff

Dr. Med. Gürsel Velioğlu

 *Mobilization Notes

Christopher H. Wise

 Dawn T. Gulick

 www.anatomy.tv

 www.physio-pedia.com