Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması ile ilgili çalışmalar 17.03.2003 tarihinde başlamış, bu amaçla 28.04.2005 tarihinde Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Merkez, kısa sürede yapılanmasını tamamlayarak 02.09.2005 tarihinde Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’ni oluşturmuştur. 05.12.2007 tarih ve 2007/12785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.  

Fakültemizde 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde ilk öğrenci kaydı yapılarak, Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Binası’nda yer alan derslik, laboratuar ve uygulama salonlarında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Ayrıca Fakültemiz dönem IV ve Dönem V öğrencileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kütahya İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne Bağlı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemiz bünyesindeki mevcut bölümler; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri’dir. Temel Tıp Bilimleri Bölümü 10 anabilim dalı başkanlığından, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 19 anabilim dalı başkanlığından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ise 13 anabilim dalı başkanlığından oluşmaktadır.