Altıntaş Meslek Yüksekokulu Yükseköğretim yürütme kurulunun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı kararı ile eğitim öğretime başlamıştır.

Türk sanayinin ihtiyacı olan insan gücünde ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 1994 - 1995 öğretim yılında faaliyete başlayan meslek yüksek okulumuz yaklaşık 20 yıldır iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim veren bir kurumdur.

Altıntaş Meslek Yüksekokulu kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke çevre ve uygulama alanındaki vasıflı ara eleman ihtiyacının karşılanması, insan gücü ile eğitim unsurları arasında bağ kurulması için örgün eğitim bazında eğitim-öğretimi sürdürmektedir.