Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu" adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde öğretime başlamıştır. 15 Şubat 1979 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesine" dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile "Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu" ve 3389 sayılı kanuna eklenen bir madde ile Anadolu Üniversitesi "Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" haline getirilmiştir.