Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Mart 2012 tarihli 6515 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/03/2012 tarihinde kararlaştırılmış olup 6 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı resmi gazete ilan edilmiştir.