Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak, 12.10.2005 tarih ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/9465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci kabul eden Okulumuzda; Bankacılık ve Finans Bölümü, Muhasebe Bölümü, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere dört bölüm bulunmakta olup, halen üç bölümümüzde 4 yıllık Lisans eğitimi verilmektedir.

Dersin İçeriği maliyet yönetimi ve stratejik maliyet yönetimi kavramlarını ele alan ve bu alanda yaşanan güncel gelişmeleri izleyen bir derstir. Bu derste maliyet ve yönetim muhasebesi alanında yaşanan gelişmeler yakından el alınmakta ve karar alma faaliyetlerinde stratejik maliyet yönetimi konusu derinlemesine incelenmektedir.