Eğitim Fakültesi bünyesinde okuyan bölümü ne olursa olsun her öğrencinin aldığı ortak dersler yer almaktadır.

English II

Bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel

Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreç, Eğitim Teknolojisi Tarihi, Araç-Gereç ve Materyallerin Eğitsel Yararları, Öğretim Materyali Hazırlama İlkeleri, ve Öğretim Materyali Hazırlama   GENEL İlkeleri Öğretim Materyali Hazırlama Özel İlkeleri ve Dikkat ve Algı, Web Materyal Tasarımı,  İletişim Süreci, Öğretim Araç-Gereçlerini etkili kullanma ve Klasik Öğretim Teknolojileri, Modern Öğretim Teknolojileri, Öğretim Tasarımı ve öğretim tasarım süreci ve öğretim tasarımına etki eden faktörler

 

ogretimtekMateryaltasarimi.pdfogretimtekMateryaltasarimi.pdf

İLK VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİ İÇİN

PROJECİNİN EL KİTABI